Mạng xã hội 14/01/2020 04:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn ghi lại cảnh 1 con bò cái mang thai, khi bị dắt tới lò mổ đã quỳ gối xuống không chịu đi.

Nguồn: Newsflare

Avatar