Trong nước 02/11/2018 05:52

Bị CSGT dừng xe nhưng quên mang giấy tờ, ông Lý Pá Gi cự cãi và trong cơn bực tức đã châm lửa đốt xe rồi thản nhiên bỏ đi.

Video: Facebook Anh Đăng KaKa

Avatar