Quốc tế 26/02/2020 04:46

Tên cướp cầm súng xông vào cửa hàng yêu cầu đưa tiền, bà Zosia không ngần ngại hất xô nước bẩn vào tên cướp rồi dùng chổi lau nhà lao tới đánh liên tiếp…

Nguồn: Dailymail

Avatar