Đời sống 17/11/2017 11:03

"Chừng nào tay chưa run, mắt chưa mờ thì bà Thu vẫn làm đẹp cho đời"- đó là chia sẻ của cụ bà Phạm Xuân Thu 80 tuổi, người có 60 năm làm nghề cắt tóc.

Đình Hiếu - Anh Phú

Avatar