Thời sự29/06/201906:21

Theo Trung tâm KTTHV T.Ư nhiệt độ được đo trong lều khí tượng ở mức 40oC, nhưng nhiệt độ ở ngoài đường lên đến sấp sỉ 46 oC.

Đình Hiếu

Avatar