Thế giới23/02/202111:05

WHO cho rằng bản báo cáo về kế hoạch ứng phó với đại dịch của Italia không được cập nhật đúng.

A.B (theo CNN, Guardian)

Avatar