Thế giới27/09/202111:08

Trước cảnh báo của các chuyên gia, WHO đã nhanh chóng khôi phục việc điều tra nguồn gốc đại dịch.

A.B (Theo Guardian, Reuters, WSJ...)

Avatar