Thế giới25/04/202112:57

Đại dịch Covid-19 tiếp tục mang tới những kỷ lục buồn cho các quốc gia trong khu vực châu Á.

A.B (Theo The Star, The New York Times...)

Avatar