Thế giới04/03/202111:13

Cuộc chiến chống Covid-19 tiếp tục phải đương đầu với thử thách mang tên vắc-xin giả.

A.B (Theo Guardian)

Avatar