Thế giới12/11/202110:36

Tính đến ngày 12/11, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Thái Lan đã chính thức vượt 2 triệu ca. Trong khi đó, Hàn Quốc đang xem xét tạm dừng chuyển sang giai đoạn hai trong kế hoạch dỡ bỏ hoàn toàn hạn chế.

M.B (Theo Worldometers, Reuters, Bangkok Post…)

Avatar