Thế giới20/11/202112:12

Một quốc gia tại châu Âu đã quyết định tái phong tỏa toàn quốc khi tình trạng lây nhiễm gia tăng đến mức báo động. Tại Mỹ, giới chức vừa thông qua việc tiêm mũi tăng cường cho toàn bộ dân số trưởng thành.

Q.N (Theo Reuters, Worldometers)

Avatar