Thế giới13/09/202111:02

Trong khi nhiều nước đang khan hiếm vắc-xin thì Israel đã tính đến chuyện tiêm mũi 4 cho người dân.

A.B (Theo CNN, Strait Times, Reuters...)

Avatar