Thế giới27/02/202109:58

Chính phủ Indonesia mới đây đã cho phê duyệt một đề án mới về chương trình tiêm chủng.

A.B (Theo Reuters, Guardian)

Avatar