Thế giới15/07/202111:14

Các quốc gia Đông Nam Á đang trở thành tâm dịch mới khi các kỷ lục liên tục bị phá vỡ mỗi ngày.

A.B (Theo Reuters, Guardian...)

Avatar