Thế giới25/11/202111:57

Các nhà khoa học thông báo về một biến thể SARS-CoV-2 mới mang "số lượng các đột biến cực kỳ cao", có khả năng trốn tránh sự phòng thủ của cơ thể, có thể sẽ tạo nên các làn sóng lây nhiễm mới. WHO đưa ra những lời cảnh báo về một tương lai đen tối của châu Âu trong bối cảnh đại dịch.

Q.N (Theo Worldometers, Reuters, The Guardian)

Avatar