Thế giới26/04/202110:52

Những con số khủng khiếp và loạt tin xấu về tình hình dịch bệnh đang tạo ra bóng ma khổng lồ che phủ khắp châu Á.

A.B (Theo Xinhua, Reuters, Khmer Times, CNN...)

Avatar