Thế giới28/08/202011:08

Argentina cho phép người thân được canh giữ bên giường bệnh của những bệnh nhân Covid-19 đang hấp hối.

L.D (Theo CNN, Aljazeera)

Avatar