Thế giới18/02/202110:34

Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới để cho các tình nguyện viên phơi nhiễm Covid-19 nhằm mục đích nghiên cứu khoa học.

A.B (Theo Guardian, Reuters)

Avatar