Thế giới21/08/202111:23

Ấn Độ, Cuba vừa phê duyệt quyền sử dụng khẩn cấp cho một số loại vắc-xin tự sản xuất, trong đó Ấn Độ cho ra đời vắc-xin sử dụng công nghệ chưa từng có. Malaysia tiếp tục chạm đỉnh số ca nhiễm mới và còn chưa thấy dấu hiệu đỉnh dịch.

Q.N (Theo Reuters, Worldometers...)

Avatar