Thế giới29/04/202110:46

“Sóng thần” Covid-19 tiếp tục tấn công mạnh vào Ấn Độ và nhiều quốc gia Đông Nam Á.

A.B (Theo Guardian, Reuters, Laos Times, Xinhua News...)

Avatar