Thế giới09/04/202110:50

Ấn Độ liên tục tự phá những kỷ lục về số ca nhiễm mới trong ngày do chính nước này xác lập ra.

A.B (Theo CNN, Guardian, Reuters)

Avatar