Thế giới13/12/201605:15

Để ứng phó với nữ khách hàng chây ì không chịu trả tiền, một công ty xử lý rác thải ở thị trấn Wigan (hạt Greater Manchester, Anh) đã quyết định gửi trả toàn bộ số rác trở lại vườn nhà khách hàng này.Theo VTC,DailyMail

Avatar