Thế giới17/07/202005:41

Do không hoàn thành định mức công việc, một công ty ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã ép nhân viên ăn bim bim cay tới ngất xỉu.

 Hoài Linh

Avatar