Quốc tế 13/05/2017 09:39

Ở một công ty ở thành phố Tây An, Trung Quốc mỗi nhân viên giảm được 1kg mỗi tháng sẽ nhận được 100 Nhân dân tệ (khoảng 330.000 đồngt). Tuy nhiên, để đủ tiêu chuẩn nhận tiền thưởng, ban đầu họ phải giảm ít nhất 3kg.Theo VTC14

Avatar