Cổng sắt đổ sập, đè lên người 2 em bé khi đang đùa nghịch

3 đứa trẻ đùa nghịch quá đà khiến cánh cổng sắt đổ sập, đè lên người 2 bé, nhiều người lớn có mặt đã nhanh chóng chạy lại đỡ cánh cổng lên, giải cứu 2 đứa trẻ.

Nguồn video: Phan anh

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>