Cộng đồng08/09/202105:51

Do chiếc xe rác lớn khiến cậu bé bị khuất tầm nhìn đã lao sang đường mà không hề phát hiện một chiếc ô tô đang lao tới với tốc độ cao...

Video: Itemfix

Avatar