Đời sống09/02/202009:09

Bên trong một nhà máy tại Hưng Yên, các công nhân đã phải tăng ca lên 150% nhưng vẫn chỉ đáp ứng được 13.000 chiếc khẩu trang/ngày so với 50.000 chiếc khẩu trang/ngày theo yêu cầu của công ty.

Thực hiện: Khánh Linh

Avatar