Cộng đồng14/07/202105:42

Phát hiện một cậu bé bị kẹt trong căn hộ đang bốc cháy trên tầng 7 của tòa nhà, các công nhân đã dùng cần cẩu tháp để tiếp cận, phá song sắt cửa sổ và đưa cậu bé xuống đất an toàn.

Nguồn: Newsflare

Avatar
Avatar
Nhanh trí xử lý tuyệt vời của các công nhân xây dựng đã cứu được cậu bé.