Công nghệ 22/05/2019 03:23

Với công nghệ này, những núi rác khổng lồ trong tương lai sẽ trở thành nguồn tài nguyên ‘hái ra tiền’.

Theo WSJ

Avatar