Công nghệ 17/04/2019 07:00

Mạng 5G đang được Barcelona thử nghiệm trong ngành y học với hi mọng cứu được nhiều người hơn.

K.O. (Theo CNBC)

Avatar