Cả gia đình dừng xe ô tô giữa đường cao tốc để ăn uống