Cộng đồng07/12/202111:21

Một cổng chào bằng đá cao khoảng 6 mét bất ngờ đổ sập, vùi lấp một người đi xe máy ngang qua.

Theo Newsflare
Avatar