Công nghệ01/12/202006:00

200 người khiếm thị sẽ có nguồn thu nhập mới ổn định nhờ sử dụng công cụ hỗ trợ người khiếm thị kiếm sống bằng nghề dán nhãn thông tin Inlab. Ứng dụng này cũng đã dành giải thưởng trong hạng mục giải thưởng vì cộng đồng tại giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2020.

Thùy Chi - Đức Yên 

Avatar