Công nghệ 27/05/2017 05:10

từ khi ra mắt. Tuy nhiên, nhà sáng lập Facebook này sẽ chẳng ngờ rằng, đứa con do mình sinh ra lại chơi cho anh một vố vào đúng lễ tốt nghiệp Đại học của mình. Bởi nó đã dịch sai hết lời Mark Zuckerberg, biến những từ ngữ bình thường thành ngôn ngữ không ai hiểu được.Theo VTC 14

Avatar
Avatar
thuy 03/06/2017 20:43
Hay lắm