Đời sống17/12/202106:00

Trên thực tế, hầu như không có tác động nào trong không gian có thể khiến Trái đất quay chậm lại, do đó, nó sẽ tiếp tục quay trong hàng tỷ năm nữa. Tuy nhiên, nếu Trái đất ngừng quay trong chốc lát thì sao?

M.B (Theo What IF)

Avatar