Đời sống22/11/202107:00

Não bộ con người có thể “sống” trong vài phút sau khi trái tim ngừng đập. Vậy, sẽ ra sao nếu não bộ tạm dừng hoạt động trong khoảng 5 giây? Các cơ quan khác của cơ thể có bị ảnh hưởng gì không?

M.B (Theo What IF)

Avatar