Đời sống08/12/202106:30

Khoa học đã chứng minh DNA của con người liên tục biến đổi. Nếu không có đột biến gen, sự tiến hóa cũng sẽ không tồn tại. Vậy, chúng ta sẽ ra sao nếu quá trình này dừng lại?

M.B (Theo What IF)

Avatar