Đời sống 30/04/2019 07:30

Trong suốt chiều dài lịch sử, con người luôn tìm cách để sống lâu hơn, và thậm chí là trường sinh bất lão. Nhiều phương thức, bài thuốc và thậm chí, những ý tưởng kỳ quặc đã được đưa ra. Tuy nhiên, liệu đến khi có thể sống mãi với thời gian, bạn có dám chấp nhận điều này?

Q.N (Video: Tech Insider)

Avatar