Đời sống26/03/202112:00

Con người sẽ ra sao nếu Trái Đất nóng tới 1.000 độ C? Có thứ gì có thể tồn tại không?

M.B (Theo What If)

Avatar