Giải trí20/03/202002:24

Nhiều ý kiến cho rằng cách trò chuyện của con gái bà Tân trong video không mấy tự nhiên, khác hẳn so với những lần làm "diễn viên phụ" trong video của mẹ và anh trai. Đặc biệt là không có sự mới lạ trong video đầu tiên cũng là điều một số bình luận góp ý.

Nhiều ý kiến cho rằng cách trò chuyện của con gái bà Tân trong video không mấy tự nhiên, khác hẳn so với những lần làm "diễn viên phụ" trong video của mẹ và anh trai. Đặc biệt là không có sự mới lạ trong video đầu tiên cũng là điều một số bình luận góp ý.

Biên dựng: Hạnh Hạnh

Avatar