Công nghệ16/02/202110:13

Cả NASA và SpaceX đều có mối quan tâm về vũ trụ, tuy nhiên mỗi công ty lại theo đuổi một mục đích riêng.

A.B (Theo Tech Vision)

Avatar