Mạng xã hội07/06/202111:12

Sự việc xảy ra vào ngày 3/6 vừa qua và được camera an ninh nhà dân trong khu vực ghi lại.

Video: Tiktok 

Avatar
Avatar
Phúc đức nhà anh tài xế còn đủ lớn không bị tai bay vạ gió, nhưng vẫn phải cẩn thận vì những thể loại như thế này còn sống nhiều lắm!