Cộng đồng 03/05/2018 05:23

Barie đã hạ xuống nhưng người phụ nữ vẫn cố tình lao xe máy qua khiến cả người và xe cùng ngã sõng soài giữa đường ray tàu hỏa.

Video:Dailymail

Avatar