Thời sự27/02/202111:02

Trần Nguyễn Như Huyền đang theo học tại Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay ra Hà Nội để tiễn người yêu lên đường nhập ngũ.

Đình Hiếu

Avatar
Avatar
02 năm nghĩa vụ quân sự như 02 giấc ngủ trưa