Đời sống09/05/202108:00

Tận dụng những mảnh giấy đủ màu sắc từ báo, tạp chí, tờ rơi... Chị Nguyễn Thị Kim Hồng ở Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội đã xé và dán lại thành những bức tranh sống động.

Nguyễn Đức

Avatar