Thế giới28/07/202103:32

Nhà hàng Serendipity 3 tại New York đã phục vụ đĩa khoai khó có thể tưởng tượng : 200 USD (khoảng 4,6 triệu VND). Với mức giá này, món ăn vừa đạt kỷ lục Guinness thế giới dành cho đĩa khoai tây chiên đắt nhất hành tinh.

Q.N (Theo SCMP, Wion)

Avatar