Cộng đồng 05/03/2019 05:45

Phát hiện tên trộm thò tay vào cốp xe đang mở để lấy trộm ví, cô gái trẻ đã lao tới túm chân tên trộm kéo lại nhưng thật không thể ngờ…

Video: Facebook PhucTruong

Avatar