Mạng xã hội26/05/202011:04

Cô gái có biểu hiện bất thường đứng bên ngoài lan can cầu trong nhiều giờ. Mặc cho mọi người xung quanh can ngăn nhưng cô gái vẫn không nghe bất kỳ ai.

Video: FB Tung Nguyen

Avatar
Avatar
Ngáo đá rồi!