Hài20/03/201804:18

Cô gái trẻ đẹp tuyển chồng phải có nhà rộng trong trung tâm thành phố và đã gặp được cụ già, nhà thì có vài cái, có cái tựa núi hướng biển, cái nào cũng có "vườn treo và hậu viện"...

2T

Avatar