Mạng xã hội20/09/202104:07

Thấy 3 người đàn ông loay hoay bê tấm kính vào nhà, cô gái trẻ chạy tới giúp đỡ ‘hàng xóm’ nâng tấm kính nhưng thật không ngờ…

Video: Itemfix, Facebook

Avatar